התקנת שרת אפליקציה – Priority Web

שלום, הקדמה: מטרת המאמר היא להסביר ולהדגים כיצד מבצעים התקנה של שרת האפליקציה של תוכנת הפריוריטי ומהם הדברים שחשוב לעשות לפני ואחרי התקנה. דרישות מערכות: המדריך הנ”ל נרשם על גירסא 17 אבל הוא מתאים לכל גירסא – עד לגירסא זו. לדרישות חומרה ומערכות תומכות, הורד את המסמך פריוריטי: חומרה ומערכות נלוות מספריית התעוד במרכז הלקוחות של באתרפריוריטי סופטוור. הכנות…